Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony
XXXV OGÓLNOŚWIATOWY KONKURS ROCK’N’ROLLA IM. BILLA HALEYA

XXXV OGÓLNOŚWIATOWY KONKURS ROCK’N’ROLLA IM. BILLA HALEYA

16 lutego 2015, poniedziałek, Klub Stodoła, Duża Scena

Data

16 lutego 2015

Miejsce

Klub Stodoła, Warszawa

Scena

Duża Scena

Organizatorzy

Klub Stodoła
Newsletter

XXXV OGÓLNOŚWIATOWY KONKURS ROCK’N’ROLLA
IM. BILLA HALEYA

16 lutego 2015
Warszawa, Klub Stodoła

Sponsor Główny - AVIKO

16 lutego po raz 35. rock'n'rollowe szaleństwo opanuje Stodołę.

W tym roku OGÓLNOŚWIATOWY KONKURS ROCK’N’ROLLA IM. BILLA HALEYA  obchodzi swój jubileusz! Szalona taneczna zabawa, bez której zakończenie karnawału byłoby nieważne, odbędzie się w klubie Stodoła po raz 35.!
Zwycięska Para zdobędzie tytuł mistrzów rock'n'rolla na rok 2015 oraz puchar i  nagrodę finansową w wysokości 10 000 pln ufundowane przez sponsora konkursu – firmę Aviko!
Po konkursie tradycyjnie zapraszamy na wspaniałą imprezę rock'n'rollową!!!

9 lutego 1981 r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej umiera Bill Haley, twórca piosenki "Rock Around the Clock "- znanego niezapomnianego przeboju, dającego początek nowej erze muzycznej pod nazwą "rock'n'roll". Fakt ten stał się pretekstem do zorganizowania pierwszego w świecie konkursu rock'n'rolla im. Billa Haley'a. Pomysłodawcami całego przedsięwzięcia byli członkowie Klubu Stodoła: Adam Halber i Kazimierz Chendyński. Od tamtej pory konkurs jest organizowany co roku i stał się tradycją Klubu Stodoła.

Regulamin Konkursu określają niezwykle proste zasady. Należy tańczyć prawdziwego rock'n'rolla, przetańczyć aktywnie 60 minut i wygrać. Należy zaznaczyć, że wygrać może tylko jedna para, która otrzymuje Puchar im. Billa Haley'a. Do udziału w konkursie dopuszcza się maksymalnie 50 par. Pierwszy konkurs odbył się w piętnaście dni po śmierci Billa Haley'a - 24 lutego 1981 roku. W konkursie wzięły udział 22 pary, które przyjechały z wielu miast Polski, a nawet była jedna para polsko - holenderska. Główna nagroda wynosiła wtedy 5. 000 zł, co w początku lat osiemdziesiątych stanowiło kwotę wcale niemałą.

W Jury konkursu zasiedli wtedy między innymi: Bożena Walter, Dariusz Michalski, Marek Gaszyński i oczywiście pomysłodawcy konkursu: Kazimierz i Adam. Od tamtej pory udział w Jury wzięło wiele znakomitych postaci życia muzycznego i nie tylko. Wspomnieć warto Izabelę Trojanowską, Ewę Kuklińską, Marylę Rodowicz, Alicję Resich-Modlińską, Wojtka Gąsowskiego, Andrzeja Rosiewicza, Janusza Józefowicza, Janusza Rewińskiego, Zbyszka Hołdysa. Ideą jest by Jury nie było profesjonalne, a Konkurs wygrywali ambitni amatorzy. Zwycięzcami I Konkursu Rock'n'Rolla im. Billa Haley'a było rodzeństwo Małgorzata i Krzysztof Płonkowie z Warszawy.

Zgłoszenia do konkursu należy wysyłać na adres mailowy haley@stodola.pl w tytule maila prosimy wpisać XXXV konkurs r'n'r im. Billa Haleya, a w treści imiona, nazwiska, wiek oraz miejsce zamieszkania uczestników konkursu. Zgłoszenia przyjmowane będę do 15 lutego do godziny 23.59.

 

Przedsprzedaż:
33 pln - Bilet wstępu na konkurs (miejsca siedzące  nienumerowane) + After Party
43 pln – Balkon boczny (miejsca siedzące numerowane) + After Party

W dniu imprezy:
20 pln – Bilet wstępu na After Party (nie upoważnia do uczestniczenia w konkursie. Wejście na After Party od godz. 20.00)
40 pln - Bilet wstępu na konkurs (miejsca siedzące  nienumerowane) + After Party
53 pln – Balkon boczny (miejsca siedzące numerowane) + After Party

Bilety do kupienia w kasie Klubu Stodoła (Warszawa ul. Batorego 10)
Sprzedaż internetowa: www.stodola.pl, www.ebilet.pl, www.eventim.pl oraz www.ticketpro.pl

REGULAMIN  XXXV OGLNOŚWIATOWEGO KONKURSU ROCK’N’ROLLA IM. BILLA HALEY’A


1. W konkursie mogą wziąć udział pary amatorskie, zawodowe, członkowie klubów i stowarzyszeń tanecznych.

2. Wiek par – ukończone 14 lat. Ilość par w konkursie jest ograniczona i wynosi 50.

3. Zgłoszenia do konkursu należy wysyłać na adres: haley@stodola.pl w tytule maila proszę wpisać XXXV konkurs r'n'r im.Billa Haleya, a w treści imiona, nazwiska, wiek oraz miejsce zamieszkania uczestników konkursu. Zgłoszenia przyjmowane będę do 15 lutego 2015 do godziny 23.59.

4. Do konkursu kwalifikować się będą pary, które zostaną wytypowane w drodze eliminacji. Eliminacje odbędą się 16 lutego 2015 o godzinie 14.00 w klubie Stodoła przy ul. Batorego 10 w Warszawie.

5. Każda para, która została zakwalifikowana do udziału w konkursie ma obowiązek zgłosić się o godzinie 17:00 do wyznaczonej w dniu imprezy sali klubu, gdzie odbędzie się rejestracja i odprawa par.

6. Konkurs rozpoczyna się o godzinie 19:00 i trwa non-stop 60 minut.

7. Konkurs ocenia jury i klasyfikować będzie tylko te pary, które przetańczyły 60 minut.

8. W konkursie obowiązuje strój charakterystyczny dla epoki rock’n’rolla.

9. Jury ma prawo wykluczyć pary wykazujące się pasywną postawą na parkiecie.

10. Ostatnie 10 minut konkursu to ścisły finał i spośród tych par, które do tego finału dotrwają wytypowana zostanie para zwycięska.

11. Nagroda przyznawana będzie parze uznanej przez jury za najlepiej i najbardziej stylowo tańczącą rock’n’rolla.

12. Nagrodami w konkursie są: puchar im. Billa Haley’a oraz nagroda finansowa w wysokości 10 000 pln, ufundowane przez sponsora imprezy – firmę Aviko.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych każdy laureat
Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o
wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości
nagrody. W przypadku nagród pieniężnych, kwota na poczet podatku,
zostanie potrącona z kwoty nagrody. W przypadku nagród rzeczowych,
uiszczenie Organizatorowi 10 % wartości nagrody, na poczet podatku, w
terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej oraz
o danych z punktu a, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody.

a.  Organizator oblicza należną kwotę podatku oraz wskazuje adres i
konto, na jakie należy dokonać wpłaty. Wypłata nagród pieniężnych lub
wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku
dochodowego opisanego powyżej, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu
należnego podatku.
 

13. Każda para ma prawo zapewnić sobie niezbędny serwis (napoje, wachlowanie ręcznikiem, masażysta), Może to być tylko jedna osoba ubrana w charakterystyczny dla wykonywanej funkcji strój. Organizatorzy zapewniają punkt z napojami chłodzącymi i punkt pierwszej pomocy lekarskiej.

14. Klub Stodoła nie zapewnia noclegów

15. Klub Stodoła zapewnia zwrot kosztów podróży uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do konkursu w granicach RP relacji miejscowość – Warszawa – miejscowość, z której przybywają pary, z zastrzeżeniem:

a. zwrot następuje wyłącznie na podstawie tradycyjnych (nie elektronicznych) biletów PKP II klasy lub publicznego transportu drogowego albo faktur za te bilety (szczegóły dotyczące danych do wystawienia faktury Klub Stodoła prześle zainteresowanym osobom drogą mailową)
b. uczestnicy zobowiązani są do przesłania biletów nie później, niż 14 dni po Konkursie
c. zwrot dokonywany jest wyłącznie w postaci przelewu bankowego
d. ewentualne uzasadnione odstępstwa od zasad opisanych w punktach a-c
muszą być wcześniej ustalone drogą mailową.


 

 

Data

16 lutego 2015

Miejsce

Klub Stodoła, Warszawa

Scena

Duża Scena

Organizatorzy

Klub Stodoła
Karta podarunkowa

Galerie

Dołącz do nas na
Facebook Instagram YouTube Tweeter TikTok
Bądź na bieżąco Zapisz się do Newslettera

Klub Politechniki Warszawskiej „STODOŁA”

ul. Batorego 10, 02-591 Warszawa

telefon: +48 22 825 60 31, +48 691 800 388