Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

Regulamin sprzedaży biletów

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ STODOLA.PL ORAZ PUNKTY STACJONARNE TICKETCLUB

§1 Zasady ogólne

 1. Centrum Klubowe S.C. Wiesław Pękala Ewa Pękala mające siedzibę przy ul. Batorego 10 w Warszawie, działające pod nazwą TicketClub [dalej „TicketClub”], prowadzi sprzedaż detaliczną biletów [dalej „Bilet”] za pośrednictwem strony internetowej Klubu Stodoła www.stodola.pl [dalej „Strona”] oraz punktów sprzedażowych [dalej „Punkt”], której zasady reguluje niniejszy regulamin [dalej „Regulamin”]. Regulamin dotyczy sprzedaży zarówno na imprezy własne jak i na imprezy organizowane przez podmioty trzecie i w tym zakresie TicketClub działa jako pośrednik w imieniu i na rzecz Organizatora.
 2. Przez Bilet rozumiany jest dokument uprawniający do udziału w wydarzeniu [dalej „Wydarzenie”].
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Ceny podane na Stronie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Przed zakupem Klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem Wydarzenia na które wystawiony jest bilet, regulaminem obiektu na którym Wydarzenie się odbywa oraz niniejszym Regulaminem Sprzedaży. Poprzez zakup biletu uczestnik akceptuje owe regulaminy.

§2 Zamówienie i płatność

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  1. 1.1. poprzez formularz dostępny na Stronie,
  2. 1.2. osobiście w punkcie sprzedaży.
 2. Opłatę za Bilet można uiścić w następujące sposoby:
  1. 2.1. w przypadku zakupu przez Stronę, za pomocą ePrzelewu lub karty płatniczej (płatności obsługiwane przez eCard S.A.) albo przelewu bankowego na podane przy zamówieniu konto;
  2. 2.2. w przypadku osobistego kupna w Punkcie, gotówką lub kartą płatniczą.
 3. Prawo wyboru sposobu płatności za Bilet przysługuje Klientowi, chyba, że w danym przypadku jest wskazany tylko jeden sposób dokonywania płatności.
 4. Do kosztów realizacji zamówienia doliczana jest opłata dodatkowa w postaci opłaty za przesyłkę lub opłaty manipulacyjnej w wysokości zależnej od wybranego sposobu dostawy Biletu. O wysokości opłaty Klient zostanie poinformowany przed dokonaniem zamówienia.
 5. Za zakupione Bilety można otrzymać fakturę VAT.
  1. 5.1. W przypadku zakupu Biletu w Punkcie, należy w ciągu 7 dni od zakupu zgłosić, osobiście lub za pomocą emaila na adres bilety@TicketClub.pl, dane na jakie ma być wystawiona faktura. Faktura będzie do odbioru w Punkcie. Wydanie faktury może się odbyć wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego.
  2. 5.2. W przypadku zakupu Biletu przez Stronę, należy zgłosić dane do faktury oraz podać numer zamówienia wysyłając wiadomość na adres pomoc@ticketclub.pl. W przypadku wysyłki biletów, faktura VAT zostanie do nich dołączona. W przypadku home-print, faktura zostanie wysłana w pliku typu PDF na adres e-mail podany w profilu Klienta.
 6. Klient zobowiązany jest do zachowania dowodu zakupu Biletu – paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 7. Szczegółowe warunki zakupu przez Stronę
  1. 7.1. Warunkiem realizacji zamówienia poprzez Stronę jest założenie profilu oraz podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Biletu. TicketClub potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty email.
  2. 7.2. Dla stron wiążące są informacje zawarte na Stronie podczas zamawiania Biletu, w szczególności: cena, charakterystyka Biletu i sposób dostarczenia Biletu.
  3. 7.3. W przypadku płatności przelewem bankowym, po zatwierdzeniu rezerwacji Klient otrzyma informację o numerze konta bankowego wraz z numerem zamówienia, który należy umieścić w tytule przelewu przy płatności za Bilety.
  4. 7.4. Informacje znajdujące się na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Biletu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie odnotowania wpłaty za zarezerwowane Bilety zgodnie z ustaloną ceną.
  5. 7.5. TicketClub nie bierze odpowiedzialności za błędnie wpisane przez klienta dane do formularza.
  6. 7.6. Podczas jednej transakcji możliwy jest zakup maksymalnie 8 sztuk Biletów.
  7. 7.7. Dla każdego profilu przysługuje możliwość zakupu maksymalnie 8 sztuk Biletów na jedno Wydarzenie, co oznacza, że jedna osoba może kupić łącznie nie więcej niż 8 biletów (w jednym zamówieniu lub w większej ilości zamówień). W przypadku zakupu przez jedną osobę ilości przekraczającej ustanowiony limit, Ticketclub zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich zakupionych biletów.
  8. 7.8. Wybrane Bilety (dodane do „koszyka”) pozostają zarezerwowane przez 15 minut, w tym czasie Klient może przejść do zakładki umożliwiającej finalizację zamówienia czyli wyboru metody płatności i dostawy. Jeżeli tego nie dokona w tym czasie, rezerwacja jest anulowana. Na finalizację zakupu, czyli wybór metody płatności i dostawy, Klient ma 25 minut.
  9. 7.9. Zamówienie uważa się za złożone w momencie gdy Klient wybierze rodzaj Biletów, określi ich ilość, wybierze rodzaj płatności i metodę dostawy.
  10. 7.10. Zamówienie zostanie automatycznie anulowane w przypadku jego nieopłacenia:
   1. 7.10.1. w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia na Stronie, gdy płatność miała być wykonana przelewem, a w tym terminie wpłata na koncie nie została zaksięgowana;
   2. 7.10.2. w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia na Stronie, gdy transakcja ma być wykonana za pomocą systemu eCard, a w tym terminie nie będzie pozytywnej autoryzacji płatności.

§3 Odbiór biletu

 1. Warunkiem wydania Biletu jest zapłata za Bilet oraz, w przypadku zakupu przez Internet, opłata kosztów przesyłki i/lub kosztów manipulacyjnych.
 2. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności informacji umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Klienta zamówieniu.
 3. Bilety zakupione w punkcie sprzedaży uważa się za odebrane w momencie otrzymania od sprzedawcy zadrukowanych blankietów wraz z dowodem sprzedaży w punkcie sprzedaży.
 4. Bilet zamówiony przez Stronę TicketClub:
  1. 4.1. wysyła, na terenie Polski, za pośrednictwem firm wysyłkowych, lub
  2. 4.2. udostępnia możliwość jego wydruku w przypadku wybrania opcji Home-print.
 5. Prawo wyboru sposobu dostarczenia Biletu lub Biletów przysługuje Klientowi, chyba, że w danym przypadku jest wskazana tylko jedna możliwość. W szczególności, możliwość skorzystania z danego sposobu dostawy Biletu może być uzależniona od czasu, jaki pozostał od dnia zakupu Biletu do dnia Imprezy.
 6. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony w taki sposób, iż nie jest możliwe jego odczytanie nie uprawnia do uczestniczenia w Wydarzeniu i zostanie uznany za nieważny.
 7. W przypadku zamawiania Biletów przez Stronę, gdy dostarczony Bilet będzie nieczytelny, zniszczony, uszkodzony lub niezgodny ze złożonym zamówieniem, Klient niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia dostarczenia Biletu oraz nie później niż 7 dni roboczych przed datą Imprezy zobowiązany jest zgłosić ten fakt pod numerem 22 825 60 31 w dniach poniedziałek-piątek, godzinach 10:00-18:00 lub za pomocą emaila na adres bilety@TicketClub.pl.
 8. Bilety zakupione w Punkcie, Bilety zamówione na Stronie i przesłane Klientowi, Bilety Home-print lub Bilety zamówione na Stronie i odebrane przed Wydarzeniem, nie są spersonalizowane.
 9. W przypadku wybrania przesyłki jako metody odbioru:
  1. 9.1. Bilety będą dostarczane Klientowi za pośrednictwem podmiotu zobowiązanego do dostarczenia Biletu zgodnie z wybraną przez Klienta opcją dostarczenia Biletu.
  2. 9.2. Bilety wysyłane są do odbiorcy w ciągu 3 dni od zaksięgowania wpłaty (w przypadku płatności przelewem) lub od otrzymania pozytywnej autoryzacji płatności (w przypadku płatności przez system eCard).
  3. 9.3. TicketClub nie ponosi odpowiedzialności za Bilety utracone lub zagubione przez pocztę lub podmiot świadczący usługi kurierskie oraz za opóźnienie w ich dostawie. Wszelkie roszczenia dotyczące dostawy Biletu skierowane do TicketClub będą kierowane przez TicketClub do właściwego podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie Biletu.
  4. 9.4. W przypadku gdy zamówiony i opłacony Bilet nie dotrze do Kupującego do dwóch dni przed rozpoczęciem imprezy, prosimy o kontakt z biurem pod numerem 22 825 60 31 w dniach poniedziałek-piątek, godzinach 10:00-18:00 lub za pomocą emaila na adres bilety@TicketClub.pl.
 10. W przypadku wybrania Home-print jako metody odbioru:
  1. 10.1. Klient odbiera Bilet, po opłaceniu rezerwacji, poprzez jego wydrukowanie we własnym zakresie ze strony www.stodola.pl (po zalogowaniu, w zakładce Moje bilety). Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu jednej osoby na imprezę.
  2. 10.2. TicketClub nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego Biletu domowego przez rezerwującego lub osoby trzecie, którym udostępnił on dane otrzymanego Biletu domowego (w tym wydruku lub kopii elektronicznej).

§4 Odwołanie lub zmiana

 1. Zwroty biletów przyjmowane są w wypadku odwołania imprezy oraz w wypadku zmiany programu imprezy, zmiany miejsca lub terminu odbycia się imprezy. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów na Stronie.
 2. Podstawą zwrócenia Biletu jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 3. Proces zwrotu Bilety zależy od miejsca zakupu oraz postaci Biletu:
  1. 3.1. Bilety kupowane w Punkcie – należy zwracać w tym samym Punkcie, w którym zostały nabyte.
  2. 3.2. Bilety kupowane przez Stronę i wysyłane za pomocą firmy wysyłkowej, należy odsyłać, wraz z paragonem, przesyłką rejestrowaną na adres biura przy ul. Batorego 10, 02-591 Warszawa. Koszt przesyłki ponosi kupujący. Zwrot pieniędzy za Bilety zostanie przekazany na rachunek karty płatniczej użytej do transakcji opłacającej Bilety lub na numer konta bankowego z którego był zrealizowany przelew opłacający Bilety, w zależności która forma opłaty miała miejsce. Jest również możliwość osobistego zwrotu Biletu w Punkcie określonym przez TicketClub, po uprzednim kontakcie.
  3. 3.3. W przypadku Biletów Home Print, prosimy o kontakt na adres bilety@TicketClub.pl. Zwrot pieniędzy za Bilety zostanie przekazany na rachunek karty płatniczej użytej do transakcji opłacającej Bilety lub na numer konta bankowego z którego był zrealizowany przelew opłacający Bilety, w zależności która forma opłaty była zastosowana.
 4. TicketClub informuje, że zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014, poz.827), Klientowi nie przysługuje prawo od odstąpienia od umowy zawartej na odległość w trybie określonym w art. 27 ww. ustawy.

§5 Ochrona danych i własność intelektualna

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Klubu Stodoła i TicketClub materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Taka zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty.
 4. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na Stronie (w tym zdjęć i opisów biletów) bez pisemnej zgody właściciela Strony.

§6 Wejście w życie i zmiany

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie.
 2. TicketClub zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie.

§7 Uwagi końcowe

 1. TicketClub dokłada wszelkich starań, by usługi świadczone w ramach Strony były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Strony przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Klient winien sygnalizować wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony.
 2. TicketClub nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Odpowiedzialność za przebieg Wydarzenia na które sprzedawane są Bilety ponosi jego organizator.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. W razie sporów z Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
Fundusz Wsparcia Kultury

Wsparcie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Wsparcie otrzymało Stowarzyszenie Centralny Klub Studentów Politechniki Warszawskiej Stodoła
oraz Centrum Klubowe - Dom Kultury s.c. Wiesław Pękala Ewa Pękala.
Dołącz do nas na
Facebook Instagram YouTube Tweeter TikTok
Bądź na bieżąco Zapisz się do Newslettera

Klub Politechniki Warszawskiej „STODOŁA”

ul. Batorego 10, 02-591 Warszawa

telefon: +48 22 825 60 31, +48 691 800 388