Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony
XXXVIII OGÓLNOŚWIATOWY KONKURS ROCK’N’ROLLA IM. BILLA HALEYA

XXXVIII OGÓLNOŚWIATOWY KONKURS ROCK’N’ROLLA IM. BILLA HALEYA

13 lutego 2018, wtorek, Klub Stodoła, Duża Scena

Data

13 lutego 2018

Miejsce

Klub Stodoła, Warszawa

Scena

Duża Scena

Organizatorzy

Agencja

Artyści na koncercie


Newsletter
14:00 eliminacje do konkursu
18:00 otwarcie klubu dla publiczności
19:00 konkurs
20:15 after party 
 
Zakończenie karnawału byłoby nieważne bez rock'n'rollowego maratonu w Klubie Stodoła!
 
Zwycięska Para zdobywa puchar, nagrody oraz uznanie mistrzów rock'n'rolla na rok 2018.
 
Po konkursie tradycyjnie zapraszamy na wspaniałą imprezę rock'n'rollową!
 
HISTORIA KONKURUSU
9 lutego 1981 r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej umiera Bill Haley, twórca piosenki "Rock Around the Clock "- znanego niezapomnianego przeboju, dającego początek nowej erze muzycznej pod nazwą "rock'n'roll". Fakt ten stał się pretekstem do zorganizowania pierwszego w świecie konkursu rock'n'rolla im. Billa Haley'a. Pomysłodawcami całego przedsięwzięcia byli członkowie Klubu Stodoła: Adam Halber i Kazimierz Chendyński. Od tamtej pory konkurs jest organizowany co roku i stał się tradycją Klubu Stodoła.
Regulamin Konkursu określają niezwykle proste zasady. Należy tańczyć prawdziwego rock'n'rolla, przetańczyć aktywnie 60 minut i wygrać. Należy zaznaczyć, że wygrać może tylko jedna para, która otrzymuje Puchar im. Billa Haley'a. Do udziału w konkursie dopuszcza się maksymalnie 50 par. Pierwszy konkurs odbył się w piętnaście dni po śmierci Billa Haley'a - 24 lutego 1981 roku. W konkursie wzięły udział 22 pary, które przyjechały z wielu miast Polski, a nawet była jedna para polsko - holenderska. Główna nagroda wynosiła wtedy 5. 000 zł, co w początku lat osiemdziesiątych stanowiło kwotę wcale niemałą.
W Jury konkursu zasiedli wtedy między innymi: Bożena Walter, Dariusz Michalski, Marek Gaszyński i oczywiście pomysłodawcy konkursu: Kazimierz i Adam. Od tamtej pory udział w Jury wzięło wiele znakomitych postaci życia muzycznego i nie tylko. Wspomnieć warto Izabelę Trojanowską, Ewę Kuklińską, Marylę Rodowicz, Alicję Resich-Modlińską, Wojtka Gąsowskiego, Andrzeja Rosiewicza, Janusza Józefowicza, Janusza Rewińskiego, Zbyszka Hołdysa. Ideą jest by Jury nie było profesjonalne, a Konkurs wygrywali ambitni amatorzy. Zwycięzcami I Konkursu Rock'n'Rolla im. Billa Haley'a było rodzeństwo Małgorzata i Krzysztof Płonkowie z Warszawy.
 
Zgłoszenia par do konkursu należy wysyłać na adres mailowy haley@stodola.pl w tytule maila prosimy wpisać XXXVIII KONKURS R’N’R IM. BILLA HALEYA, a w treści imiona, nazwiska, wiek oraz miejsce zamieszkania uczestników konkursu. Zgłoszenia przyjmowane będę do 12 lutego do godziny 23.59.
 
BILETY:
37 pln – Bilet upoważnia do wstępu na konkurs (miejsca siedzące nienumerowane) i After Party
47 pln– Balkon upoważnia do wstępu na konkurs (miejsca siedzące numerowane na balkonie) i After Party
24 pln – Bilet wstępu na After Party (nie upoważnia do wstępu na konkurs) do kupienia włącznie w dniu  imprezy.
 
 Bilety do kupienia w kasie Klubu Stodoła (Warszawa ul. Batorego 10)
 Sprzedaż internetowa: www.stodola.pl, www.ticketclub.pl, www.ebilet.pl, www.eventim.pl , www.biletomat.pl, www.biletyna.pl 
 
 REGULAMIN XXXVIII OGLNOŚWIATOWEGO KONKURSU ROCK’N’ROLLA IM. BILLA HALEY’A
 
 1. W konkursie mogą wziąć udział pary amatorskie, zawodowe, członkowie klubów i stowarzyszeń tanecznych.
 2. Wiek par – ukończone 14 lat. Ilość par w konkursie jest ograniczona i wynosi 50.
 3. Zgłoszenia do konkursu należy wysyłać na adres: haley@stodola.pl w tytule maila proszę wpisać XXXVIII konkurs r'n'r im.Billa Haleya, a w treści imiona, nazwiska, wiek oraz miejsce zamieszkania uczestników konkursu. Zgłoszenia przyjmowane będę do 12 lutego 2018 do godziny 23.59.
 4. Do konkursu kwalifikować się będą pary, które zostaną wytypowane w drodze eliminacji. Eliminacje odbędą się 13 lutego 2018 o godzinie 14.00 w klubie Stodoła przy ul. Batorego 10 w Warszawie.
 5. Każda para, która została zakwalifikowana do udziału w konkursie ma obowiązek zgłosić się o godzinie 17:00 do wyznaczonej w dniu imprezy sali klubu, gdzie odbędzie się rejestracja i odprawa par.
 6. Konkurs rozpoczyna się o godzinie 19:00 i trwa non-stop 60 minut.
 7. Konkurs ocenia jury i klasyfikować będzie tylko te pary, które przetańczyły 60 minut.
 8. W konkursie obowiązuje strój charakterystyczny dla epoki rock’n’rolla.
 9. Jury ma prawo wykluczyć pary wykazujące się pasywną postawą na parkiecie.
 10. Ostatnie 10 minut konkursu to ścisły finał i spośród tych par, które do tego finału dotrwają wytypowana zostanie para zwycięska.
 11. Nagroda przyznawana będzie parze uznanej przez jury za najlepiej i najbardziej stylowo tańczącą rock’n’rolla.
 12. Nagrodami w konkursie są: puchar im. Billa Haley’a oraz inne nagrody, o których organizator poinformuje na kilka dni przed konkursem.
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych każdy laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagród pieniężnych, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody. W przypadku nagród rzeczowych, uiszczenie Organizatorowi 10 % wartości nagrody, na poczet podatku, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej oraz o danych z punktu a, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody.
 a. Organizator oblicza należną kwotę podatku oraz wskazuje adres i konto, na jakie należy dokonać wpłaty. Wypłata nagród pieniężnych lub wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego opisanego powyżej, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu należnego podatku.
 13. Każda para ma prawo zapewnić sobie niezbędny serwis (napoje, wachlowanie ręcznikiem, masażysta), Może to być tylko jedna osoba ubrana w charakterystyczny dla wykonywanej funkcji strój. Organizatorzy zapewniają punkt z napojami chłodzącymi i punkt pierwszej pomocy lekarskiej.
 14. Klub Stodoła nie zapewnia noclegów
 15. Klub Stodoła zapewnia zwrot kosztów podróży uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do konkursu w granicach RP relacji miejscowość – Warszawa – miejscowość, z której przybywają pary, z zastrzeżeniem:
 a. zwrot następuje wyłącznie na podstawie tradycyjnych (nie elektronicznych) biletów PKP II klasy lub publicznego transportu drogowego albo faktur za te bilety (szczegóły dotyczące danych do wystawienia faktury Klub Stodoła prześle zainteresowanym osobom drogą mailową)
 b. uczestnicy zobowiązani są do przesłania biletów nie później, niż 14 dni po Konkursie
 c. zwrot dokonywany jest wyłącznie w postaci przelewu bankowego
 d. ewentualne uzasadnione odstępstwa od zasad opisanych w punktach a-c
 muszą być wcześniej ustalone drogą mailową.
 

 

Data

13 lutego 2018

Miejsce

Klub Stodoła, Warszawa

Scena

Duża Scena

Organizatorzy

Agencja

Artyści na koncercie


Karta podarunkowa
Fundusz Wsparcia Kultury

Wsparcie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Wsparcie otrzymało Stowarzyszenie Centralny Klub Studentów Politechniki Warszawskiej Stodoła
oraz Centrum Klubowe - Dom Kultury s.c. Wiesław Pękala Ewa Pękala.
Dołącz do nas na
Facebook Instagram YouTube Tweeter TikTok
Bądź na bieżąco Zapisz się do Newslettera

Klub Politechniki Warszawskiej „STODOŁA”

ul. Batorego 10, 02-591 Warszawa

telefon: +48 22 825 60 31, +48 691 800 388