Go to the contentGo to the menu
ANDREY MAKAREVICH. "YO5"

ANDREY MAKAREVICH. "YO5"

19 April 2023, Wednesday, Klub Stodoła, Duża Scena

Date

19 April 2023

Venue

Klub Stodoła, Warsaw

Stage

Duża Scena

Organizers

GO2SHOW SP. Z O.O.

Горячо любимый джазовый проект Андрея Макаревича «Yo5» снова в туре.

Джазовый драйв, богатство гармоний, бесконечная возможность импровизации – все это, плюс невероятная харизма хедлайнера проекта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича делают концерты проекта настоящим источником музыкальной радости.

В «великолепную пятерку» «Yo5» исполнителей высшего класса во главе с Макаревичем вошли известные мастера: пианист и аранжировщик Евгений Борец, Давид Ткебучава (ударные), Сергей Хутас (контрабас) и Тимур Некрасов (духовые).

В исполнении Андрея Макаревича и этой камерной группы по-новому зазвучат и старые, любимые песни «Машины времени», и композиции из сольных проектов.

* * *

Uwielbiany jazzowy projekt Andreya Makarevicha „Yo5” znów rusza w trasę.

Jazzowa dynamika, bogactwo harmonii, nieskończone możliwości improwizacji – to wszystko plus niesamowita charyzma headlinera projektu, lidera grupy „Machina Vremeni” Andrieja Makarevicha, sprawiają, że koncerty projektu to prawdziwe źródło muzycznej radości.

W „wspaniałej piątce” wykonawców „Yo5” najwyższej klasy, z Makarewiczem na czele, znaleźli się znani mistrzowie: pianista i aranżer Evgeny Borets, David Tkebuchava (perkusja), Sergey Khutas (kontrabas) i Timur Nekrasov (dęte).

Andrey Makarevich i zespół kameralny wykonają w nowy sposób zarówno stare, ulubione utwory „Machina Vremeni”, jak i kompozycje z solowych projektów.

* * *

Andrey Makarevich's beloved jazz project "Yo5" is on tour again.

Jazz drive, richness of harmonies, endless possibility of improvisation - all this, plus the incredible charisma of the headliner of the project, the leader of the Time Machine group Andrei Makarevich, make the project's concerts a real source of musical joy.

The “splendid five” of “Yo5” performers of the highest class, headed by Makarevich, included famous masters: pianist and arranger Evgeny Borets, David Tkebuchava (drums), Sergey Khutas (double bass) and Timur Nekrasov (winds).

Andrey Makarevich and this chamber group will perform in a new way both the old, favorite songs of "Time Machine" and compositions from solo projects.

Date

19 April 2023

Venue

Klub Stodoła, Warsaw

Stage

Duża Scena

Organizers

GO2SHOW SP. Z O.O.
Karta podarunkowa
Fundusz Wsparcia Kultury

Wsparcie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Wsparcie otrzymało Stowarzyszenie Centralny Klub Studentów Politechniki Warszawskiej Stodoła
oraz Centrum Klubowe - Dom Kultury s.c. Wiesław Pękala Ewa Pękala.
Join us
Facebook Instagram YouTube Tweeter TikTok
Stay updated Subscribe Newsletter

Klub Politechniki Warszawskiej „STODOŁA”

ul. Batorego 10, 02-591 Warszawa

phone: +48 22 825 60 31, +48 691 800 388