Go to the contentGo to the menu
XXXIX OGÓLNOŚWIATOWY KONKURS ROCK’N’ROLLA IM. BILLA HALEYA

XXXIX OGÓLNOŚWIATOWY KONKURS ROCK’N’ROLLA IM. BILLA HALEYA

5 march 2019, tuesday, Klub Stodoła, Duża Scena

Date

5 march 2019

Venue

Klub Stodoła, Warsaw

Stage

Duża Scena

Organizers

Klub Stodoła

Artists


Karta podarunkowa
TIMETABLE:
 
18:00 - otwarcie klubu dla publiczności
18:45 - pokazy taneczne
18:55 - prezentacja par 
19:00 - konkurs
20:15 - after party
 
Zakończenie karnawału byłoby nieważne bez rock'n'rollowego maratonu w Klubie Stodoła! Zwycięska Para zdobędzie puchar im. Billa Haley’a, nagrodę finansową w wysokości 3000 zł brutto oraz uznanie mistrzów rock'n'rolla 2019. Po konkursie tradycyjnie zapraszamy na wspaniałą imprezę rock'n'rollową!
 
HISTORIA KONKURSU
 
9 lutego 1981 r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej umiera Bill Haley, twórca piosenki "Rock Around the Clock "- znanego niezapomnianego przeboju, dającego początek nowej erze muzycznej pod nazwą "rock'n'roll". Fakt ten stał się pretekstem do zorganizowania pierwszego w świecie konkursu rock'n'rolla i nadania mu nazwy: Ogólnoświatowy  Konkurs Rock'n'Rolla im. Billa Haley'a. Pomysłodawcami całego przedsięwzięcia byli członkowie Klubu Stodoła: Kazimierz Chendyński i Adam Halber. Od tamtej pory konkurs jest organizowany co roku i stał się tradycją Klubu Stodoła.
 
Regulamin Konkursu określają niezwykle proste zasady. Należy tańczyć prawdziwego rock'n'rolla, przetańczyć aktywnie 60 minut i wygrać.
 
Należy zaznaczyć, że wygrać może tylko jedna para, która otrzymuje Puchar im. Billa Haley'a. Do udziału w konkursie dopuszcza się maksymalnie 50 par.
 
Pierwszy konkurs odbył się w piętnaście dni po śmierci Billa Haley'a -24 lutego 1981 roku. W konkursie wzięły udział 22 pary, które przyjechały z wielu miast Polski, a nawet była jedna para polsko - holenderska. Główna nagroda wynosiła wtedy 5. 000 zł, co w początku lat osiemdziesiątych stanowiło kwotę wcale niemałą.
 
W Jury konkursu zasiedli wtedy między innymi: Bożena Walter, Dariusz Michalski, Marek Gaszyński, Witold Malinowski i oczywiście pomysłodawcy konkursu: Kazimierz i Adam. Od tamtej pory udział w Jury wzięło wiele znakomitych postaci świata muzycznego, tanecznego, aktorskiego i nie tylko. Wspomnieć warto Izabelę Trojanowską, Małgorzatę Sochę, Ewę Kuklińską, Marylę Rodowicz, Alicję Resich-Modlińską, Tomka Kota, Wojtka Gąsowskiego, Ryszarda Rynkowskiego, Andrzeja Rosiewicza, Janusza Józefowicza, Marka Egurrolę, Zbyszka Hołdysa, tancerki dawnych i popularnych grup baletowych jak Fanat i Vacat ze Stodoły, Sabat, No Monsieur, Lady Chic, oraz pierwszego, 3-krotnego zwycięzcę Konkursu Jacka Mieczkowskiego.
 
Zwycięzcami I Konkursu Rock'n'Rolla im. Billa Haley'a było rodzeństwo Małgorzata i Krzysztof Płonkowie z Warszawy.
 
 
Zgłoszenia par do konkursu należy wysyłać na adres mailowy haley@stodola.pl w tytule maila prosimy wpisać XXXIX KONKURS R’N’R IM.
 
BILLA HALEYA, a w treści imiona, nazwiska, wiek oraz miejsce zamieszkania uczestników konkursu. Zgłoszenia przyjmowane będę do 1 marca do godziny 23.59.
 
 

BILETY:

40 PLN – Bilet upoważnia do wstępu na konkurs (miejsca siedzące nienumerowane) i After Party

50 PLN – Balkon upoważnia do wstępu na konkurs (miejsca siedzące numerowane na balkonie) i After Party

27 PLN – Bilet wstępu na After Party (nie upoważnia do wstępu na konkurs) do kupienia włącznie w dniu  imprezy.

Bilety do kupienia w kasie Klubu Stodoła (Warszawa ul. Batorego 10)

Sprzedaż internetowa: www.stodola.pl, www.ticketclub.pl

 
 REGULAMIN XXXIX OGLNOŚWIATOWEGO KONKURSU ROCK’N’ROLLA IM. BILLA HALEY’A
 
 1. W konkursie mogą wziąć udział pary amatorskie, zawodowe, członkowie klubów i stowarzyszeń tanecznych.
 
 2. Wiek par – ukończone 14 lat. Ilość par w konkursie jest ograniczona i wynosi 50.
 
 3. Zgłoszenia do konkursu należy wysyłać na adres: haley@stodola.pl w tytule maila proszę wpisać XXXIX konkurs r'n'r im.Billa Haleya, a w treści imiona, nazwiska, wiek oraz miejsce zamieszkania uczestników konkursu. Zgłoszenia przyjmowane będę do 1 marca 2019 do godziny 23.59.
 
 4. Do konkursu kwalifikować się będą pary, które zostaną wytypowane w drodze eliminacji. Eliminacje odbędą się 5 marca 2019 o godzinie 14.00 w klubie Stodoła przy ul. Batorego 10 w Warszawie. Po eliminacjach, wybrane pary rejestrują się w wyznaczonym miejscu.
 
 5. Każda para, która została zakwalifikowana do udziału w konkursie ma obowiązek zgłosić się o godzinie 17:00 do wyznaczonej w dniu imprezy sali klubu, gdzie odbędzie się odprawa par.
 
 6. Konkurs rozpoczyna się o godzinie 19:00 i trwa non-stop 60 minut.
 
 7. Konkurs ocenia jury i klasyfikować będzie tylko te pary, które przetańczyły 60 minut.
 
 8. W konkursie obowiązuje strój charakterystyczny dla epoki rock’n’rolla.
 
 9. Po 10 minutach trwania konkursu, Jury rozpoczyna wykluczanie par wykazujących się pasywną postawą na parkiecie, utratą kondycji, niższym poziomem artystycznym swoich prezentacji tanecznych, itp.
 
 10. Ostatnie 10 minut konkursu to ścisły finał i spośród tych par, które do tego finału dotrwają wytypowana zostanie para zwycięska.
 
 11. Nagroda przyznawana będzie parze uznanej przez jury za najlepiej i najbardziej stylowo tańczącą rock’n’rolla.
 
 12. Nagrodami w konkursie są: puchar im. Billa Haley’a oraz inne nagrody, o których poinformuje organizator.
 
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych każdy laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagród pieniężnych, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody. W przypadku nagród rzeczowych, uiszczenie Organizatorowi 10 % wartości nagrody, na poczet podatku, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej oraz o danych z punktu a, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody.
 
 a. Organizator oblicza należną kwotę podatku oraz wskazuje adres i konto, na jakie należy dokonać wpłaty. Wypłata nagród pieniężnych lub wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego opisanego powyżej, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu należnego podatku.
 
 13. Każda para ma prawo zapewnić sobie niezbędny serwis (napoje, wachlowanie ręcznikiem, masażysta), Może to być tylko jedna osoba ubrana w charakterystyczny dla wykonywanej funkcji strój.
 
 14. Klub Stodoła nie zapewnia noclegów.
 
 15. Klub Stodoła zapewnia zwrot kosztów podróży uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do konkursu w granicach RP relacji miejscowość – Warszawa – miejscowość, z której przybywają pary, z zastrzeżeniem:
 
 a. zwrot następuje wyłącznie na podstawie tradycyjnych (nie elektronicznych) biletów PKP II klasy lub publicznego transportu drogowego albo faktur za te bilety (szczegóły dotyczące danych do wystawienia faktury Klub Stodoła prześle zainteresowanym osobom drogą mailową)
 
 b. uczestnicy zobowiązani są do przesłania biletów nie później, niż 14 dni po Konkursie
 
 c. zwrot dokonywany jest wyłącznie w postaci przelewu bankowego
 
 d. ewentualne uzasadnione odstępstwa od zasad opisanych w punktach a-c  muszą być wcześniej ustalone drogą mailową. 

Date

5 march 2019, 00:00

Venue

Klub Stodoła, Warsaw

Stage

Duża Scena

Organizers

Klub Stodoła

Artists


Karta podarunkowa
Fundusz Wsparcia Kultury

Wsparcie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Wsparcie otrzymało Stowarzyszenie Centralny Klub Studentów Politechniki Warszawskiej Stodoła
oraz Centrum Klubowe - Dom Kultury s.c. Wiesław Pękala Ewa Pękala.
Join us
Facebook Instagram YouTube Tweeter
Stay updated Subscribe Newsletter

Klub Politechniki Warszawskiej „STODOŁA”

ul. Batorego 10, 02-591 Warszawa

phone: +48 22 825 60 31, +48 691 800 388